Polityka gospodarcza, finanse i bankowość

dwusemestralne studia podyplomowe
Zakładu Polityki Ekonomicznej WSKSiM

Przewiń w dół

Im szybciej tym lepiej.

Ze względu na limit miejsc w pierwszej kolejności rozpatrywane są dokumenty złożone wcześniej.

Wymagane dokumenty

Dyplom ukończenia studiów wyższych
Może być oryginał, ale wystarczy sam odpis.
List motywacyjny
Wyjaśniający dlaczego chcesz podjąć te studia.
4 podpisane zdjęcia
Zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Opinia księdza proboszcza
W dowolnej formie. (Nie ma wzoru, ani formularza).
Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
W wysokości 85zł
Kwestionariusz kandydata
Pobierz i wydrukuj

Termin

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie dokumentów, które zostaną dostarczone do Sekretariatu Studiów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Sekretariatem Studiów. Właściwy numer telefonu, adres mailowy i pocztowy znaleźć można zawsze w stopce strony.

Przyjęcie na studia

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia już jako słuchacz podpisujesz umowę z uczelnią. Umowa ta zobowiązuje do uiszczenia czesnego za pierwszy semestr studiów.

Opłata rekrutacyjna

Na konto Uczelni prowadzone przez Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu należy wpłacić 85zł.

Opłata rekrutacyjna jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów, ale jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia lub gdy kandydat zrezygnuje z podjęcia studiów.

Numer konta
24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Kwota
85zł
Tytuł
IMIĘ, NAZWISKO, podylomowe "polityka gospodarcza" - opłata rekrutacyjna

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tych studiów.

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Droga Starotoruńska 3
87-100 Toruń

Na początek