Edycja I

październik 2018 - wrzesień 2019

Przewiń w dół

14 listopada 2019

Książka "Współczesne wyzwania polityki gospodarczej"

O książce

Polityka gospodarcza w XXI wieku staje wobec licznych wyzwań, szczególnie w kontekście znacznej niestabilności otoczenia zewnętrznego. Współcześnie do celów bezpośredniego i pośredniego zaangażowania państwa w procesy gospodarcze zaliczamy nie tylko stabilizację koniunktury gospodarczej, korygowanie rynkowego podziału wytworzonych w systemie dochodów oraz kreowanie dóbr i usług publicznych, ale także, a może przede wszystkim, dążenie do zapewnienia społeczeństwu coraz lepszych warunków życia. Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, stanowi zbiór naukowych refleksji dotyczących aktualnych problemów szeroko rozumianej polityki gospodarczej.

Pobierz książkę

Spis treści

Zbysław Dobrowolski
Państwo jako makrostruktura. Wyzwania. Kierunki reform.
Feliks Grądalski
Bezpieczeństwo i stabilność – wyzwania współczesności i przyszłości.
Agnieszka M. Domańska
Wielka Brytania w Unii Europejskiej – integracja i dezintegracja.
Edward Jasnosz
Realizacja polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2018.
Anna Rusak-Futro
Dochody gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów UE.
Justyna Żuchowska
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w latach 2014-2018.
Milena Jaworska-Biłas
Analiza ekonomiczna Grupy PZU S.A. w latach 2015-2018.
Marta Milde
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu jako instytucja wspierająca lokalną przedsiębiorczość.
Natalia Rudnicka
Finansowanie przez państwo kultury i sztuki w Polsce – cele, zasady, kierunki i najważniejsze projekty zrealizowane w 2018 roku.
Szymon Jan Malinowski
Numizmatyka jako istotny obszar działalności Narodowego Banku Polskiego.
Karolina Kucharska
Bezpośredni cel inflacyjny NBP w latach 1998-2018.

31 października 2019

Prace dyplomowe absolwentów

Wielka Brytania w Unii Europejskiej – integracja i dezintegracja

Agnieszka Domańska

Celem niniejszej pracy jest zbadanie procesu Brexitu zarówno z perspektywy procesów integracji europejskiej, jak też w ujęciu makroekonomicznym na podstawie dostępnych danych. Autorka koncentruje się na analizie okresu od zakończenia II wojny światowej do maja 2019 r.

Realizacja polityki spójności Unii Europejskiej w Polsce w latach 2014-2018

Edward Jasnosz

W Polsce na dobre zadomowiły się już tablice informujące o wspieraniu danego projektu przez unijne środki pomocowe. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rodzajów funduszy spójności oraz inwestycji współfinansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2014-2018.

Analiza ekonomiczna Grupy PZU S.A. w latach 2015-2018

Milena Jaworska-Biłas

Grupa PZU jest to największa grupą finansową nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem analizy jest ocena atrakcyjności, rentowności i bezpieczeństwa dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swego kapitału w tej spółce. Szczególną uwagę poświęcono analizie struktury Grupy PZU. 

Znaczenie numizmatyki w działalności kulturalno-historycznej Narodowego Banku Polskiego

Szymon Jan Malinowski

Celem tej pracy jest próba ukazania numizmatyki oraz jej wpływu na kształtowanie polityki historycznej i działalności kulturalnej na przykładzie instytucji Narodowego Banku Polskiego.Tylko nieliczni wiedzą, że numizmatyka to znacznie więcej, niżjedynie pasja wąskiego grona ludzi, kolekcjonerstwo, czy studia naukowe. Jej pomocniczość w nauce wynika z tego, iż badanie monet pochodzących z odległych epok, pozwala historykom uzupełniać i doskonalić wiedzę na temat przeszłości.

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu jako instytucja wspierająca lokalną przedsiębiorczość

Marta Milde

Głównym celem pracy jest przedstawienie roli Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu w kreowaniu przedsiębiorczości w regionie. Praca ma za zadanie zobrazować istnienie zależności pomiędzy działaniami konkretnej jednostki samorządu terytorialnego, a wzrostem ilości powstających przedsiębiorstw, ich rentowności czy łatwości w wejściu na rynek zagraniczny.

Koopetycja jako współczesna forma współpracy między przedsiębiorstwami

Karolina Parafińska

Pomimo tego, że podmioty w gospodarce rynkowej konkurują ze sobą od dawna, można dostrzec naturalną skłonność przedsiębiorstw do współpracy. Celem tej pracy jest ukazanie korzyści wynikających z koopetycji, które przyczyniają się do ich rozwoju. Warto dlatego zwrócić uwagę, jak relacje między organizacjami wpływają na ich potencjał i efektywność.

Finansowanie przez państwo kultury i sztuki w Polsce – cele, zasady, kierunki i najważniejsze projekty zrealizowane w 2018 roku

Natalia Rudnicka

Celem pracy jest przybliżenie źródeł finansowania instytucji kultury – metod pozyskiwania środków na rozkrzewianie kultury i sztuki oraz kierunków i zasad ich działalności na podstawie przykładów najważniejszych wydarzeń artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku – roku wyjątkowym – setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozwój kredytu hipotecznego na przykładzie Banku BPS S.A. w latach 2014-2018

Justyna Żuchowska

Pod wpływem silnej konkurencji, rosnących wymagań klientów oraz ciągłą potrzebę zwiększania wyniku finansowego, bank musi wprowadzać innowacyjne produkty przynoszące dochody, zwiększyć liczbę udzielanych kredytów hipotecznych osób prywatnych, które w najmniejszym stopniu obciążają kapitał banku, jednocześnie wiążąc klienta dłuższy czas oraz pozyskać depozytariuszy. Celem pracy jest przedstawienie kredytu hipotecznego jako jednego z produktów bankowych. 

Dochody gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów UE

Anna Rusak-Futro

Celem pracy jest badanie sytuacji dochodowej małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce oraz poszukiwanie rozwiązań, mogących wpłynąć na poprawę tej sytuacji. W pracy zastosowano metodę analizy porównawczej. Porównane zostały dochody uzyskane przez gospodarstwa rolne w Polsce z wybranymi krajami Unii Europejskiej.

Kryptowaluty jako jedna z form inwestowania kapitału

Katarzyna Snowacka

Celem pracy jest przybliżenie idei oszczędzania poprzez przedstawienie niektórych form inwestowania w podziale na tradycyjne i alternatywne, czyli te mniej znane i popularne, oraz w sposób szczegółowy zapoznanie z ideą inwestowania w kryptowaluty jako jedną z możliwości pomnożenia kapitału.

5 października 2019

Współczesne wyzwania polityki gospodarczej - konferencja naukowa

5 października 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”. Wydarzenie rozpoczęło się powitaniem i krótkim słowem wstępu wygłoszonym przez dziekan WSKSiM dr Dorotę Żuchowską. Następnie głos zabrał: Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk. Pierwszą część wydarzenia stanowiło uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” – projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Powitanie uczestników

dr Dorota Żuchowska, Dziekan WSKSiM

Wydarzenie rozpoczęło się powitaniem i krótkim wprowadzeniem kierownika studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość" dr Doroty Żuchowskiej.

Uczestnicy konferencji

podczas powitania

5 października 2019 r. w Auli WSKSiM

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwentka I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwentka I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwentka I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwent I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwentka I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwentka I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwentka I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwent I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uczestnicy konferencji

podczas podziękowań absolwentów

Podczas podziękowań absolwentów.

Niestety często ekonomiści twierdzą, że ekonomia i etyka to dwa różne sposoby myślenia, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Nic bardziej mylnego, bo przez tę właśnie rozbieżność dochodzi obecnie do redukcji człowieka do konsumenta.

podczas otwarcia Konferencji – Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka, CSSR

Pierwszą prelekcję wygłosił profesor SGH dr hab. Feliks Grądalski. Tematem jego wystąpienia było „Bezpieczeństwo i stabilność – wyzwania współczesności i przyszłości”. Prelegent zaznaczył, że bezpieczeństwo niegdyś rozpatrywane było niemal wyłącznie pod względem militarnym. Obecnie obejmuje także sferę gospodarki, zdrowia, energetyki, żywności czy cyberprzestrzeni. W swojej prelekcji prof. Grądalski powoływał się na Adama Smitha, ojca nowoczesnej ekonomii, który zwracał szczególną uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie związane z ochroną własności. Jak zaznaczył prelegent, struktura podatkowa musi być dostosowana do warunków gospodarczych, historycznych i demograficznych danego państwa. Prof. Feliks Grądalski zwracał także uwagę na znaczenie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz posiadania przez państwo własnej waluty.

Następnym prelegentem był profesor UEP dr hab. Eryk Łon, który wygłosił wykład dotyczący celów polskiej polityki pieniężnej. – Dla pomyślności struktury gospodarczej Polski jest bardzo ważne, by bank centralny – Narodowy Bank Polski – współpracował z rządem – zaznaczył. Zwrócił także uwagę, że realizacja celu inflacyjnego przez bank centralny musi być prowadzona tak, by nie zaszkodzić sferze realnej. Bank centralny ma za zadanie nie dopuścić do hiperinflacji oraz deflacji, która jest obecnie rosnącą tendencją na świecie. Narodowy Bank Polski prowadzi stabilną politykę pieniężną. Stopa procentowa jest niemal niezmienna od 2015 roku. Jak zaznaczył prelegent, niskie stopy procentowe skłaniają do inwestowania.

Kolejnym wystąpieniem było wystąpienie profesora UJ dra hab. Zbysława Dobrowolskiego. Temat jego prelekcji brzmiał „Państwo jako makrostruktura. Wyzwania, kierunki reform”. Jak podkreślił prelegent, w 1989 roku, państwo polskie było przedmiotem eksperymentu, który był precedensem w historii światowej – przechodziliśmy bowiem z systemu opresyjnego, opartego na absurdalnych założeniach ekonomicznych, do demokracji. Wtedy też sprywatyzowano ogromną część majątku państwa. Nastały czasy tzw. postkomunizmu. Obecnie, choć sytuacja gospodarcza Polski uległa poprawie, to jednak zjawisko ubóstwa nadal istnieje. Problematyczna jest także kwestia służby zdrowia. Prelegent zwrócił też uwagę na rolę edukacji – polskie dzieci powinny być uczone pracy w zespole, przedsiębiorczości i innowacyjnego myślenia.

Ostatnią prelekcję w sesji plenarnej, pod tytułem „Rozwój innowacji finansowych w Polsce” wygłosił profesor SGH dr hab. Irenesz Dąbrowski. Zwrócił uwagę, że innowacje finansowe w Polsce są obszarem, w którym sukcesami możemy się pochwalić. Zaznaczył, że dostęp do sieci pozwolił na obniżenie kosztów transakcyjnych oraz zmniejszenia ilości pośredników zewnętrznych. Jedną z innowacji w Polsce jest szybki i bezpieczny system płatności. Dużym sukcesem jest także usprawnienie systemu wymiany walut poprzez wprowadzenie internetowych serwisów walutowych, minimalizujących koszty transakcyjne, które przy tradycyjnej wymianie były bardzo wysokie. Jak powiedział prelegent, polskie systemy płatnicze są jednymi z najlepszych na świecie.

Sesja plenarna

prof. SGH dr hab. Feliks Grądalski

Prof. SGH dr hab. Feliks Grądalski podczas wystąpienia „Bezpieczeństwo i stabilność – wyzwania współczesności i przyszłości”

Sesja plenarna

prof. UEP dr hab. Eryk Łon

Prof. UEP dr hab. Eryk Łon podczas wystąpienia „Cele polskiej polityki pieniężnej – współczesność i wyzwania”

Sesja plenarna

prof. UJ dr hab. Zbysław Dobrowolski

Prof. UJ dr hab. Zbysław Dobrowolski podczas wystąpienia „Państwo jako makrostruktura. Wyzwania, kierunki reform”

Sesja plenarna

prof. SGH dr hab. Irenesz Dąbrowski

Prof. SGH dr hab. Irenesz Dąbrowski podczas wystąpienia „Rozwój innowacji finansowych w Polsce”

Drugą część konferencji stanowiła sesja panelowa. Podczas niej miały miejsce prezentacje wybranych prac absolwentów studiów podyplomowych kierunku „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”. W sesji panelowej swoje prace zaprezentowali m.in. Milena Jaworska-Biłas (Analiza ekonomiczna Grupy PZU S.A. w latach 2015-2018), Ewa Klimaszewska-Antos (Opieka długoterminowa w Polsce osób dorosłych - zasady finansowania całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach stacjonarnych), Karolina Kucharska (Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w latach 1998-2018), Marta Milde (Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu jako instytucja wspierająca lokalną przedsiębiorczość), Szymon Malinowski (Znaczenie numizmatyki w działalności kulturalno-historycznej Narodowego Banku Polskiego), Natalia Rudnicka (Finansowanie przez państwo kultury i sztuki w Polsce - cele, zasady, kierunki i najważniejsze projekty zrealizowane w 2018 roku), Anna Rusak-Futro (Dochody gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów UE), Bogusław Kashyna (Analiza ekonomiczna Nadleśnictwa Toruń na tle Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w latach 2015-2018).

Sesja panelowa

prezentacja pracy dyplomowej

Milena Jaworska-Biłas (Analiza ekonomiczna Grupy PZU S.A. w latach 2015-2018)

Sesja panelowa

prezentacja pracy dyplomowej

Uczestnicy jednej z sesji panelowych.

29 czerwca 2019

Pierwsi absolwenci nowych studiów podyplomowych

Egzaminy dyplomowe na studiach podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość" odbyły się w sobotę 29 czerwca.

Dwusemestralne studia realizowane były przez WSKSiM jako projekt we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Słuchacze pod kierunkiem promotorów – dr hab. Eryka Łona, dr Katarzyny Kamińskiej i dr Doroty Żuchowskiej przygotowali bardzo interesujące prace z zakresu polityki gospodarczej, korzyści i kosztów wejścia Polski do strefy euro, Brexitu, różnych produktów bankowych, rynku nieruchomości w Polsce, wykorzystania funduszy UE w ostatniej perspektywie finansowej, numizmatyki w działalności kulturalno-oświatowej NBP.

Absolwentom gratulujemy!

27 października 2018

Rozpoczęły się zajęcia na nowym kierunku studiów podyplomowych

Uroczyste wręczenie indeksów przez rektora WSKSiM o. dr Zdzisława Klafkę w sobotę 27 października słuchaczom studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” oznaczało rozpoczęcie ich kształcenia w naszej Uczelni.

Studia podyplomowe realizowane są w ramach współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, co pozwala na zmniejszenie kosztów kształcenia dla uczestników projektu. Głównym ich celem jest dostarczenie aktualnej wiedzy umożliwiającej zrozumienie podstawowych praw ekonomicznych i mechanizmów regulujących przepływ strumieni pieniężnych w gospodarce. Wysoki poziom merytoryczny zajęć zapewnia dobór kadry spośród uznanych specjalistów w zakresie polityki gospodarczej, polityki pieniężnej, finansów i bankowości z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Jak zaznaczył rektor WSKSiM, to kolejny etap rozwoju uczelni, która otwiera się na nowe kierunki kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych, pamiętając jednocześnie o tak ważnych zagadnieniach jak patriotyzm gospodarczy, czy etyka biznesu. Ekonomia bez etyki nie będzie się rozwijać, nie pójdzie w dobrym kierunku – podkreślił. Podziękował jednocześnie Narodowemu Bankowi Polskiemu za wsparcie projektu.

Dwusemestralne studia podyplomowe w WSKSiM rozpoczęło liczne grono absolwentów różnych kierunków, wśród których znaleźli się m.in. ekonomiści, prawnicy, politolodzy, dziennikarze, nauczyciele, przedsiębiorcy, czy specjaliści z zakresu ekologii.

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tych studiów.

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Droga Starotoruńska 3
87-100 Toruń

Na początek